ساعت:

6:16 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

‍ در آستانه روز حمل و نقل انجام شد : حضور رییس پارلمان شهری و شهردار در سازمان حمل و نقل

محمدزاده قانعی و مهندس احمدی با حضور در سازمان حمل و نقل شهرداری شیروان روز حمل و نقل را به مدیر عامل و کارکنان این سازمان تبریک گفتند و از خدمات آنها تجلیل کردند
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان در آستانه بیست و ششم آذرماه روز حمل و نقل،
محمدزاده قانعی رییس پارلمان شهری و مهندس احمدی شهردار شیروان ضمن دیدار با دست اندرکاران سازمان حمل و نقل و گرامی داشت این روز بر ضرورت توسعه ناوگان شهری تاکید کردند

به گزارش خبرنگار ما در این دیدار محمدزاده قانعی رییس شورای اسلامی شهر شیروان ضمن سخنانی در جمع مدیر عامل سازمان حمل و نقل ، کارکنان این سازمان و جمعی از رانندگان و دست اندرکاران تعاونی های مسافربری با تقدیر از خدمات آنها لزوم رفع مشکلات آنها را مورد توجه قرار داد

این گزارش حاکی است شهردار شیروان هم طی سخنانی با تقدیر از خدمات دست اندرکاران ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری شیروان بر ضرورت توسعه این ناوگان تاکید کرد و خاطر نشان نمود رفع کاستی های این ناوگان و پاسخ به مطالبات به حق شما در اولویت برنامه های مجموعه مدیریت شهری می باشد.

شایان گفتن است در این دیدار صادقپور مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری شیروان نیز در سخنانی با تقدیر از رییس شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان بخاطر حضور در این سازمان، روز حمل و نقل را تبریک گفت و تلاش مستمر کارکنان سازمان برای هر چه بهتر شدن ناوگان حمل و نقل را مورد تاکید قرار داد