ساعت:

10:06 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

15هزاراصله نهال در شیروان غرس می شود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان :روز پنجشنبه 14/12/93مراسم روز درخت کاری در کوهستان پارک شیرکوه با حضور مسئولین ، دانش آموزان و جمعی از طبیعت دوستان برگزار شد.

بورنگ شهردار شیروان در این مراسم گفت : درخت و طبیعت مکمل هم هستند تا درختی نباشد طبیعت معنا ندارد و زندگی انسان به مخاطره می‌افتد وهوای پاک و اکسیژن ناب را مدیون درخت و درختان بوده و هستیم. وی ادامه داد بشر امروزی خود را با آهن پاره‌ها و زندگی ماشینی عجین کرده این امر مشغولیات ذهنی و درگیری فکری ناخودآگاهی ایجاد می کند که این نیاز شدید و مبرم به فضای سبز و دل طبیعت را طلب می‌کند، اگر هرفردی با پا گذاشتن به دل طبیعت خود را مجاب به کاشتن و مراقبت از فضای سبز کند نه تنها به هوای پاک و سبزی و طراوت محل زندگیش کمک می‌کند بلکه اکسیژن سالم را به ریه هایش هدیه می‌دهد.

 

حیدر حیدری معاونت خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شیروان نیز که در این مراسم حضور داشت :گفت سرانه فضای سبز در شیروان برای هر نفر 16متر مربع است که این مقدارسرانه فضای سبز برای یک نفر در کشور به طور میانگین 15متر مربع می باشد که این نشانگر قابل قبول بودن فضای سبز شهرستان می باشد که در اینجا جا دارد از نگاه ویژه شهردار شیروان به فضای سبز تقدیر کرد وی ادامه داد در مراسم امسال روز در خت کاری3500اصله درخت در کوهستان پارک شیرکو ه غرس شد که پیشبینی می شود در کل سطح شهر 15هزار اصله درخت کاشته شود حیدر حیدری که مسئولیت ستاد نوروزی شهرداری شیروان را نیز بر عهده دارد از تدابیر ویژه شهرداری برای ایام نوروزی خبر داد و افزود جهت استقبال از بهار 94واحد فضای سبز در نظر دارد به کاشت یک میلیون از انواع گل و گیاه در سطح شهر اقدام نماید وی در پایان از مردم خواست در نگهداری فضای سبز شهرداری را یاری نمایند.