ساعت:

9:56 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

29 دی روز هوای پاک گرامی باد

29 دی روز هوای پاک گرامی باد.

 

امام صادق (ع):

زندگی جز با سه چیز خوش نمیشود…

هوای پاک، آب فراوان گوارا  و زمین نرم و سست ( آماده زراعت)