ساعت:

6:29 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

30 رأس گوسفند بطور رایگان در کشتارگاه شهرداری شیروان ذبح شرعی شد.

 

30 رأس گوسفند بطور رایگان در کشتارگاه شهرداری شیروان ذبح شرعی شد.

 

 

 

به گزارش واحد خبر روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

به گفته مجید حاجی زاده ناظر شرعی کشتارگاه شهرداری شیروان در اول دهه محرم حسینی امسال توسط این کشتارگاه تعداد 30 رآس متعلق به مساجد و هیأت های  مذهبی بطور رایگان کشتار و ذبح شرعی انجام گرفت .