ساعت:

12:10 ق.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

684000 کیلوگرم لجن از سطح خیابان های سطح شهر شیروان جمع آوری شد

684000 کیلوگرم لجن از سطح خیابان های سطح شهر شیروان جمع آوری شد

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، به گفته محمد فرامرزی رئیس اداره مدیریت پسماند شهرداری شیروان ، طی شش ماهه نخست امسال از مجموع 1092 کیلومتر مربع مساحت نظافت شده در دو ناحیه شهری در شش ماهه اول امسال 684000 کیلوگرم لجن جمع آوری گردید.

وی تعداد مخازن جا نمایی شده در سطح شهر را 155 ععد عنوان کرد ، همچنین عنوان کرد : 87 مورد تماس تلفنی با سامانه 137 در مورد شکایات واعتراضات مردمی در خصوص جمع آوری پسماند شهری پاسخ و رسیدگی کردید .