ساعت:

3:49 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

www.imo.org.ir: خندان دل : بخشي از تصدي هاي دولتي به شهرداري ها واگذارمي شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در بجنورد گفت : بخشي از اقدامات اجرايي و تصدي گرايانه دولتي به شهرداري ها واگذار مي شود.

 

 

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در بجنورد گفت: بخشي از اقدامات اجرايي و تصدي گرايانه دولتي به شهرداري ها واگذار مي شود.

به گزارش خبرگزاري ها، مهندس خندان دل روز پنجشنبه 19 شهريور در حاشيه بازديد از طرح هاي مديريت شهري بجنورد گفت: يكي از سياست هايي كه در پيش گرفتيم اين است كه بخش قابل توجهي  از اقدامات اجرايي و تصدي گرايانه در بخش هاي دولتي به سمت شهرداري ها سوق داده و توسط اين نهاد اجرا شود.

وي ابراز اميدواري نمود كه با سوق دادن بخش هاي قابل توجهي از تصدي گرايي دولت به سمت شهرداري ها، آنها به لحاظ اقتصادي قوي تر شوند و بتوانند خدمات بيشتري ارائه كنند.

خندان دل همچنين افزود: رويكرد ما توجه به شهرهاي متوسط و كوچك است تا رشد مهاجرت را معكوس و منابع مالي را با دقت بيشتري استفاده كنيم.

وي با اشاره به ارتفاع سازي در شهرها هم گفت : امسال گام هاي خوبي براي تجهيز آتش نشاني ها به خودروها و نردبان هاي بلند برداشته خواهد شد.

خندان دل با توجه به نياز شهرداري ها به تجهيزات و ماشين آلات و ضرورت بهبود معابر و توسازي ناوگان حمل ونقل شهري افزود: اقداماتي در حال انجام و لوايحي در حال تصويب است كه بتوان امكانات بيشتري به شهرداري ها داد.

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور همچنين با اشاره به بدهي قابل توجه دستگاههاي اجرايي به شهرداري ها و متقابلاً بدهي شهرداري ها به برخي نهادها از جمله تامين اجتماعي بر فراهم شدن شرايط لازم براي حل و فصل اين موضوع تاكيد كرد.