ساعت:

4:44 ق.ظ

تاریخ:

17 خرداد 1402

شهرداری شیروان

آریان فرد: فردا؛ نمایش – صلح و غزه – در پارک شهید فهمیده شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ نمایش صلح و غزه به درخواست شهرداری شیروان”عضو سازمان بین المللی شهرداران صلح دنیا” و با حمایت شورای اسلامی شهر شیروان در ساعت هفده نهم مهرماه 93 در پارک شهید فهمیده برگزار می شود.

 

آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان “گفت: به مناسبت نهم مهرماه، روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطین و در پی حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم و بی دفاع غزه و از بین رفتن کودکان و مردم این منطقه، نمایش صلح و غزه به درخواست شهردار شیروان”عضو سازمان بین المللی شهرداران صلح دنیا” و با حمایت شورای اسلامی شهر شیروان در ساعت هفده نهم مهرماه 93 در پارک شهید فهمیده برگزار می شود.

 

سیداحمد اکبرپور”فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر مستقر در شهرداری شیروان” افزود: نمایش صلح و غزه -، با هدف همدردی با کودکان غزه و امید به برقراری صلح در دنیا و بیزاری جستن از حملات ددمنشانه اسرائیل غاصب در پارک شهید فهمیده شیروان اجرا می شود.

اکبرپور یادآور شد: رسالت دینی، انسانی و اخلاقی ما ایجاب می نماید، برای برقراری صلح پایدار در جهان و تسکین آلام بشری، با بسیج توان انسانیت، برای بهبود زندگی مردم بدون در نظر گرفتن تفاوت های اجتماعی، نژادی، و ، تلاش کنیم و این امر جز با رواج آموزش های رسمی و غیررسمی در راستای نهادینه سازی فرهنگ صلح محقق نمی گردد.