ساعت:

3:49 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

آریان فرد: پایگاه سیار جمع‌آوری کمک‌های مردمی به کودکان غزه در پارک شهید فهمیده

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ در روز نهم مهرماه و مقارن ساعت شانزده پایگاه سیار جمع آوری کمکهای مردم نوع دوست شیروان به غزه در پارک شهیدفهمیده با مشارکت نیروی مقاومت بسیج، کمیته امداد و شهرداری شیروان مستقر می شود.


عقیل آریان فردمسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گفت: از تاریخ نهم مهر که به نام روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی نامگذاری شده و تا یازدهم مهر، پایگاه های جمع آوری کمک های مردم نوعدوست شیروان به مردم و کودکان غزه با مشارکت نیروی مقاومت بسیج سپاه شیروان و کمیته امداد امام خمینی(ره) شیروان در سطح شهر مستقر شده است و امروز نهم مهرماه و همزمان با برگزاری نمایش صلح و غزه کاری از گروه هنری مروارید که به درخواست شهردار شیروان”عضو سازمان بین المللی شهرداران صلح دنیا” در پارک شهیدفهمیده، پایگاه سیار جمع آوری کمکهای مردم نوعدوست شیروان به غزه در پارک شهیدفهمیده با مشارکت نیروی مقاومت بسیج، کمیته امداد و شهرداری شیروان مستقر می شود.