ساعت:

4:13 ق.ظ

تاریخ:

3 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

تقدیر و سپاس از مجموعه مدیریت شهری شیروان به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ مدیریت و همکاران هنرستان فنی شهید تقوایان شیروان با نصب پلاکارد از شهردار شیروان، مدیر و پرسنل واحد عمران شهرداری شیروان، معاونت خدمات شهری و پرسنل واحد خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شیروان تقدیر نمودند.


 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” به این خبر از دریچه دوربین اشاره نمود: