ساعت:

14:16

تاریخ:

5 مهر 1401

شهرداری شیروان

تقدیر و سپاس از مجموعه مدیریت شهری شیروان به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ مدیریت و همکاران هنرستان فنی شهید تقوایان شیروان با نصب پلاکارد از شهردار شیروان، مدیر و پرسنل واحد عمران شهرداری شیروان، معاونت خدمات شهری و پرسنل واحد خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شیروان تقدیر نمودند.


 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” به این خبر از دریچه دوربین اشاره نمود: