ساعت:

7:41 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جانبازان سرافراز در خط مقدم سنگر عمرانی شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ سلاح افتتاح آغاز عملیات پروژه پارک ساحلی بستر رودخانه چایلق و طرح ساماندهی این رودخانه به ید جانبازان سرافراز به زمین زده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عکس از شبیری