ساعت:

09:58

تاریخ:

8 فروردین 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و پنجاه و چهارم 94/06/04 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و پنجاه و چهارم 94/06/04 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور نمایندگان شورا آقای محمدزاده و ساعدی و مهندس عاقل و مدعوین جلسه طبق بند 3 جلسه 350 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

در ابتدای جلسه توسط ریاست محترم شورای شهر میلاد حضرت امام رضا (ع) به مدعوین و همه شیعیان تبریک گفته شد در ادامه موضوع جلسه در خصوص تعیین تکلیف اراضی سازمان اوقاف که در تصرف شهرداری می باشند که بیان نمودند که بخشی از املاک اوقاف طبق ماده 101 تفکیک کرده اند شوارع و سهم 25% خدمات متعلق به شهرداری می باشند.

در ادامه جلسه حاج آقای محمدزاده ریاست محترم اداره اوقاف ضمن تبریک دهه کرامت و هفته دولت مسایل و مشکلات را مطرح نمودند که طبق استعلام انجام شده از شورای نگهبان در زمینهای موقوفه اعمال ماده 101 خلاف قوانین و شرع گزارش گردیده است . ضمناً قبلاً طبق مستندات موجود قبلاً اراضی مذکور به آقای مهندس گوهری به نمایندگی شهرداری عقد قرارداد و اجاره تنظیم گردیده است.

جناب حاج آقای محمدزاده فرمودند طبق قانون تمام متصرفین املاک اوقاف بایستی قرارداد اجاره ای با اوقاف ببندند و در حال حاضر تمامی مدارس ادارات و مساجد حوزه پلاک 11 و منطقه شهرک امام (ره) با اوقاف عقد قرارداد نمودند و فقط شهرداری قرارداد نبسته است .

آقای محمدی کارشناس حقوقی شهرداری فرمودند در پلاک 11 به نسبت 3/1(یک سوم) و در پلاک 13 توسط مسکن و شهرسازی اقدام و تفکیک گردیده و قدر سهم شهرداری هم بایستی تحویل گردد .در ادامه جلسه جناب آقای کاظمی عضو شورای شهر در جلسه حضور یافتند .

آقای اسد نژاد در خصوص گذشته و روند انتقال سند و مالکیت اراضی اوقاف بیان داشتند که شهرداری به مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان و در سال 1350 از آقای ستارزاده خریداری نموده است .

در پایان مقرر شد :

الف) اسناد مالکیت سازمان اوقاف در پارکهای پلاک 11و13 جهت تصمیم گیری به شورا تقدیم گردد .

ب) کپی قرارداد اجاره منعقده قبلی شهرداری با نامه معرفی از سوی شهرداری به شورا تقدیم گردد.