ساعت:

6:09 ب.ظ

تاریخ:

2 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و سی و هفت 94/12/11 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و سی و هفت 94/12/11 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند ع.ش که به شهرداری بدهکار می باشند در جلسه مطرح شد و مقرر شد پیرو مصوبه قبلی شورا جرایم ماده صد در اقساط 15ماهه بدون کارمزد همکاری گردد.

2-    درپاسخ به درخواست آقایان ع.ص و ح.م مالک ملک ابن سینا که به شهرداری بدهکارند مقرر شد با دریافت 4/1(یک چهارم) نقد الباقی طی 18ماه بدون کارمزد پاسخ شهروند داده شود.

3-    در پاسخ به درخواست مالکین کلاته حسین خان الله آباد مبنی بر درخواست لودر جهت ساخت استخر اظهار می دارد به دلیل فصل سرما و امکان فعالیت در بیرون مقرر شد همکاری با حداقل هزینه ها صورت پذیرد .

4-    در پاسخ به لایحه شماره 34320-11/12/94 در خصوص عدم اجرای تعهد شهرداری زیارت در خصوص عدم احداث سرویس بهداشتی مقرر شد اقدامات ابنیه توسط شهرداری شیروان اجرایی گردد و هزینه های احتمالی تمام شده را ثبت دریافت به شهرداری شهر زیارت ابلاغ نمایند ،چنانچه امکان پرداخت نقدی و … نداشته است و در حل مطالبات فی مابین همانند طلب و غیره …با اطلاع محاسبه و دریافت گردد.

5-    در پاسخ به درخواست شهروند ک مقـــرر شد مطالبات آقــای ک با عوارضـــات پرونــده کلاسه 8-22-4-1 بر مبنای نرخ سال 1392 تهاتر گردد.