ساعت:

8:01 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: عضو شورای اسلامی شهر شیروان؛ منتخب شورای اسلامی شهر قوچان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در پی تکلیف قانونی شورای اسلامی شهر قوچان برای انتخاب شهردار قوچان و پس از بررسی های بعمل آمده توسط تنها مرجع صالح انتخاب شهردار، در تاریخ هفت مرداد 1394 و حسب نتیجه دویست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر قوچان، عباس کاظمی”عضو ادوار شورای اسلامی شهر شیروان” به سمت  شهردار قوچان معرفی شد.

 

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گفت: از سوی شورای اسلامی شهر قوچان(در تاریخ هفت مرداد 1394 و حسب نتیجه دویست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر قوچان)، عباس كاظمی”عضو ادوار شورای اسلامی شهر شیروان بعنوان شهردار قوچان انتخاب و با صدور حکم وی توسط استاندار خراسان رضوی، سکاندار مدیریت شهری قوچان شد.

 

 

گفتنی است: عباس کاظمی، عضو سومین و چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شیروان بوده و نماینده شورای اسلامی خراسان شمالی در شورای عالی استان‌ها می باشد.

شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی، وسعت آن بالغ بر 5338/7 كيلومتر مربع كه معادل 1/78 درصد مساحت استان مي باشد. شهرداری قوچان در سال 1304 تأسیس یافت و در حال حاضر از درجه 9 در بین شهرداری های استان خراسان رضوی برخوردار می باشد.

شهرداری قوچان تا قبل از انتخاب عباس کاظمی با سرپرست اداره می شد. شورای اسلامی شهر قوچان با یازده عضو اداره می شود و جمعیت قوچان بالغ بر 180 هزار نفر می باشد.