ساعت:

10:01 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

رییس کمیسیون فرهنگی: خبرنگار؛ مدافع ارزش‌هـای انسانی در عـرصه اطلاع‌رسانی

 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: روز خبرنگار؛ تجلی‌بخش آرمـان ها و اهداف عـالیه بـزرگ‌ مـردان و زنانی است که بی‌ادعــــا در عرصه تـرویج و تبیـن اصول ارزشی و اخلاقی جوامع بشری توسط نیک اندیشان لـوح و قلم رقم خـورده است. 

 

هما کلالیان مقدم”رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیروان” در گفتگو با روابط عمومی به مناسبت روز خبرنگار؛ فـرارسیدن هفدهم مرداد، سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی و روز خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و نویسندگان را بـه حافظان راستین حقیقت و مدافعـان ارزش‌هـای والای انسانی در عـرصه اطلاع‌رسانی تبـریک  و تـهنیت  عرض نمـوده و از درگاه ایزد منـان  برای همه بزرگواران در عرصه خبـررسانی، آرزوی توفیق روزافزون، عـزت و سربلندی و سرافرازی در انجام این رسالت خطیر را نمود.

 

 

عضو شورای اسلامی شهر شیروان ادامه داد: روز خبرنگار؛ تنها بزرگداشت یک مناسبت در تقویم و رهیافت تاریخی یک صنف نیست، بلکه روز تقدیر از منزلت انسان های بی ادعاست. خبرنگاران از آن رو که حق‌جو و حق‌پویند شایسته تکریم و تحسین هستند.

 

 

کلالیان مقدم مسئوليت مهم متوليان عرصه خبر و اطلاع رساني را رسالتي خطير برشمرد كه جز با استعانت از خداوند متعال، احساس تعهد و مسئوليت، امكان پذير نخواهد بود. وی در حقيقت خبرنگاران را پيام آوران آگاهي و نام آوران عرصه ارتباط دانست كه با قلم ها و قدم هاي متعهدانه خود همچون مشعلي جاويد و روشنگر،گرمي بخش مطبوعات و رسانه ها مي باشند.