ساعت:

9:12 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

سوم شعبان میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) – #روزپاسدار و چهارم شعبان ولادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس(ع) #روزجانباز و ولادت حسین بن علی (ع) مبارک