ساعت:

1:25 ق.ظ

تاریخ:

5 مهر 1402

شهرداری شیروان

شهردار شیروان: وجود ارتباط دوسویه در اجرای پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان و اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان: احساس مسئولیت شهروندان در انجام وظایف خود در قبال شهرداری، وجود ارتباط دوسویه ای را متبلور می سازد، که شهرداری را بر آن می دارد که با حساسیت و سرعت خاصی به انجام پروژه ها پردازد.

 

 جعفر بورنگ”شهردار شیروان” در بازدید مورخ پانزدهم تیرماه 1394 خود و تیم همراهش از پروژه های عمرانی در دست اجرای این نهاد عمومی، بازدید های میدانی از روند اجرای پروژه های عمرانی شهر را در راستای تسریع پیشرفت فیزیکی پروژه ها، مهم بیان کرد و اجرای طرح های مختلف عمرانی را که با صرف بودجه قابل توجه شهرداری انجام می پذیرد، از اساسی ترین اقدام به منظور پیشرفت افق آینده دارالمصلین شیروان دانست.

 

 

وی تصریح کرد: امروزه، مردم از شهرداری ها انتظار احداث پروژه هایی دارند که رفاه و آسایش و امنیت را برایشان به ارمغان آورد و خوشبختانه با پی گیری های و اهتمام ویژه مسئولین شهرداری و نگاه مدبرانه اعضای شورای اسلامی شهر شیروان در تصویب اقدامات، پروژه ها طی زمان بندی مناسب و با کیفیت مطلوبی در حال پیشرفت می باشد.

 

 

شهردار شیروان یادآور شد: احساس مسئولیت شهروندان در انجام وظایف خود در قبال شهرداری، وجود ارتباط دوسویه ای را متبلور می سازد، که شهرداری را بر آن می دارد که با حساسیت و سرعت خاصی به انجام پروژه ها پردازد.