ساعت:

08:40

تاریخ:

10 بهمن 1401

شهرداری شیروان

پیگیری ها ادامه دارد…..

💢 به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان، در ادامه جلسات و پیگیری های #مهندساحمدی شهردار شیروان در تهران، دقایقی پیش و از ساعت ۱۶:۰۰ ، #شهردارشیروان در سازمان برنامه و بودجه کشور حاضر شده و طی دیداری با دکتر زمانی معاون امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی برنامه و بودجه کشور ، پیگیر تسهیلات جهت خرید #اتوبوسدرونشهری بود.

🔸 در این جلسه، موافقت اولیه درخواست تسهیلات ۵۰ درصدی و مابقی از منابع مالی داخلی شهرداری شیروان، برای خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور، در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری از دکتر زمانی اخذ گردید.

🔸 گفتنی است: در حاشیه این دیدار، #مهندس_احمدی شهردار شیروان اعلام کرد: با توجه به تعامل فی ما بین شهرداری شیروان با شهرداران شهرهای همجوار در گردهمایی شهرداران، ۲ دستگاه اتوبوس، جهت انتقال شهروندان محترم در ایستگاه های شیروان به خانلق و همچنین شیروان به زیارت، اختصاص داده می شود

🗓 ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱