ساعت:

03:51

تاریخ:

31 اردیبهشت 1401

شهرداری شیروان
اخبار

تاکید شهردار شیروان بر اتمام هرچه سریع تر یک پروژه: مهندس احمدی با اشاره به کاهش شدید دما و نیاز حیوانات بی پناه به پناهگاه بر اتمام هرچه سریع تر پناهگاه حیوانات بی پناه تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان امروز دوشنبه طی نشستی با

ادامه مطلب